Haposoft được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013

2023/07/26 14:39

Haposoft đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ Tổ chức chứng nhận SMG, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý Chất lượng và ISO/IEC 27001:2013 về Hệ thống Quản lý An ninh thông tin vào ngày 12 tháng 07 năm 2023.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hoạt động thiết lập triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin trong bối cảnh của một tổ chức.

 

Là một công ty phát triển phần mềm cho thị trường quốc tế, Haposoft nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật thông tin, an toàn, chất lượng của từng sản phẩm dịch vụ. Chính vì vậy, Haposoft luôn không ngừng chuẩn hóa các quy trình sao cho đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013.

Quá trình Haposoft được công nhận đạt các tiêu chuẩn ISO
Cuối quý 4 năm 2022, nhận chỉ thị từ Ban Giám đốc, Haposoft đã thành lập Ban Chất lượng và An toàn thông tin (CL&ATTT) với 7 thành viên đến từ các phòng ban khác nhau. Nhiệm vụ của ban là triển khai xây dựng, duy trì, nâng cấp, phát triển 2 hệ thống quản lý chất lượng và quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO. Đồng thời, thực hiện phổ biến kiến thức ISO cho các thành viên trong toàn công ty.

Sau 6 tháng triển khai cùng sự nỗ lực của ban CL&ATTT cũng như các thành viên Haposoft, cuối tháng 06/2023 Haposoft đã hoàn thành kỳ đánh giá cuối cùng của Tổ chức chứng nhận và được công nhận đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013.

Anh Nguyễn Thành Lê - Giám đốc vận hành kiêm Trưởng ban CL&ATTT của Haposoft chia sẻ: “Việc Haposoft được nhận chứng nhận ISO là một bước trên hành trình chuẩn hóa, hoàn thiện và cải tiến các quy trình của chúng tôi. Trong quá trình làm việc cùng các chuyên gia tư vấn cũng như các bên đánh giá ISO, nội bộ Haposoft cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để tiếp tục phát triển dịch vụ của mình, cung cấp thêm nhiều giá trị hữu ích cho khách hành, đồng thời khẳng định năng lực triển khai các dự án chất lượng, đảm bảo an ninh thông tin theo các quy chuẩn quốc tế.”

Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 của Haposoft do Tổ chức SMG chứng nhận.

Haposoft và mục tiêu trên hành trình sắp tới
Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 là bước đà quan trọng để Haposoft tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống CL&ATTT của mình phù hợp với các tiêu chuẩn mới như ISO/IEC 27001:2022. Với sự nỗ lực của mình, Haposoft tin tưởng sẽ đảm bảo cung cấp những dịch vụ, trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và hiện thực hóa sứ mệnh “Sử dụng năng lực công nghệ để kiến tạo xã hội hạnh phúc.”
—--------------------------------------------

■ Tổng quan về đăng ký chứng nhận ISO 9001

Văn phòng: Công ty TNHH Haposoft.
Số đăng ký: VN-10000-QMS
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015
Ngày cấp: 12 tháng 7 năm 2023
Hiệu lực tới: 11 tháng 7 năm 2026
Cơ quan chứng nhận: SMG (Sustainable Management Group)


■ Tổng quan về đăng ký chứng nhận ISO 27001

Văn phòng: Công ty TNHH Haposoft.
Số đăng ký: VN-10000-ISMS
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO/IEC 27001:2013
Ngày cấp: 12 tháng 7 năm 2023
Hiệu lực tới: 11 tháng 7 năm 2026
Cơ quan chứng nhận: SMG (Sustainable Management Group)