Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 40 nhân viên(2019/02)

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống

Ngày thành lập 2019/10/25
Vốn điều lệ ¥1,000,000
Trụ sở chính 〒345-0036 851-2 Sugito Kitakatsushika-gun, Saitama Japan
Nhân viên 4 nhân viên (2019/11)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Mr. Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20T10:08:51.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:50:27.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Mrs. Linh","position":"HR Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:39.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Linh

  HR Manager

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Mr. Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:18.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:35.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Mr. Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20T10:04:57.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Tuấn

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Mr. Th\u00e0nh","position":"DIVISION 1 Technical Leader","created_at":"2018-12-21T06:37:52.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:57:16.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Thành

  DIVISION 1 Technical Leader

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Mr. Ho\u00e0ng","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2018-04-20T10:05:59.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:57:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Hoàng

  Division 1 Project Leader

 • {"id":128,"team_member_id":43,"lang":"vi","name":"MR. NGH\u0128A","position":"DIVISION 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08T08:56:24.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:58:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. NGHĨA

  DIVISION 1 Project Leader

 • {"id":245,"team_member_id":82,"lang":"vi","name":"MR. C\u01af\u1edcNG","position":"BrSE","created_at":"2021-09-09T07:19:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:58:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CƯỜNG

  BrSE

 • {"id":173,"team_member_id":58,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u1ee1ng","position":"BRSE","created_at":"2020-11-02T05:11:05.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:59:04.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dưỡng

  BRSE

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Ms. D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20T10:09:06.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:59:24.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Mrs. L\u00e2m","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16T03:00:34.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:05:06.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Lâm

  QA Engineer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Mrs. D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-04-20T10:05:24.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:25:41.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Dương

  UI/UX Designer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Mr. Minh ","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2018-04-20T10:12:16.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:00:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Minh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":143,"team_member_id":48,"lang":"vi","name":"Mr. HO\u00c0NG","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:48:40.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:00:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HOÀNG

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":146,"team_member_id":49,"lang":"vi","name":"Mr. V\u0168","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:50:26.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:13.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. VŨ

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":152,"team_member_id":51,"lang":"vi","name":"Mr. TUY\u00caN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-05-14T08:53:32.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TUYÊN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":161,"team_member_id":54,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u01a1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-26T10:01:00.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dương

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":167,"team_member_id":56,"lang":"vi","name":"Mr. Long","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-29T02:02:37.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:02:15.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Long

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":176,"team_member_id":59,"lang":"vi","name":"Ms. \u00c1nh","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2020-11-02T05:13:39.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:02:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Ánh

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":179,"team_member_id":60,"lang":"vi","name":"Mrs. S\u00e1ng","position":"QA ENGINEER","created_at":"2020-11-03T15:38:29.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Sáng

  QA ENGINEER

 • {"id":182,"team_member_id":61,"lang":"vi","name":"Mr. Ngh\u0129a","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:35:20.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:22.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Nghĩa

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":188,"team_member_id":63,"lang":"vi","name":"Mr. Ch\u00ednh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:37:08.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:42.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Chính

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":191,"team_member_id":64,"lang":"vi","name":"Mr. C\u00f4ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:38:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:21.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Công

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":194,"team_member_id":65,"lang":"vi","name":"Mr. L\u00e2m","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:39:31.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:38.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Lâm

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":200,"team_member_id":67,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:43:59.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":203,"team_member_id":68,"lang":"vi","name":"Mr. S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-03-09T02:59:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:05:25.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":209,"team_member_id":70,"lang":"vi","name":"Ms. Qu\u1ef3nh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-05-06T03:27:45.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:06:11.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Quỳnh

  QA ENGINEER

 • {"id":212,"team_member_id":71,"lang":"vi","name":"Mr. Vi\u1ec7t","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-05-28T03:47:27.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:06:34.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Việt

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":218,"team_member_id":73,"lang":"vi","name":"Ms. Ng\u1ecdc","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-01T04:30:04.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:06:57.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Ngọc

  QA ENGINEER

 • {"id":227,"team_member_id":76,"lang":"vi","name":"Mr. NH\u1ea4T","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-06-14T06:34:51.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:07:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. NHẤT

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":230,"team_member_id":77,"lang":"vi","name":"Ms. NINH","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2021-07-02T08:17:27.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:07:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NINH

  Hành chính

 • {"id":233,"team_member_id":78,"lang":"vi","name":"Mr. DUY","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-07-09T07:07:46.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:08:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. DUY

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":236,"team_member_id":79,"lang":"vi","name":"Mr. LONG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T09:49:58.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:08:24.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. LONG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":239,"team_member_id":80,"lang":"vi","name":"Mr. V\u0168","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T10:30:44.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:08:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. VŨ

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":242,"team_member_id":81,"lang":"vi","name":"Ms. NG\u1eccC ANH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-31T04:54:21.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:23.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NGỌC ANH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":248,"team_member_id":83,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee8C","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:24:38.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:43.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. ĐỨC

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":251,"team_member_id":84,"lang":"vi","name":"Mr. T\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:25:45.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:59.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":257,"team_member_id":86,"lang":"vi","name":"Mr. KH\u00c1NH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T02:20:41.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:10:24.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. KHÁNH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":260,"team_member_id":87,"lang":"vi","name":"Mr. H\u00d2A","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:15:06.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:10:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HÒA

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":263,"team_member_id":88,"lang":"vi","name":"Mr. L\u00c2M","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:16:12.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:11:04.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. LÂM

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":266,"team_member_id":89,"lang":"vi","name":"Mr. T\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:20:46.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:11:24.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":269,"team_member_id":90,"lang":"vi","name":"Mr. TH\u00c0NH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:25:16.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:11:43.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. THÀNH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":272,"team_member_id":91,"lang":"vi","name":"Mr. TRUY\u1ec0N","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-10-01T02:49:53.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:08.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TRUYỀN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":275,"team_member_id":92,"lang":"vi","name":"Ms. H\u1ed2NG ANH","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-10-12T07:13:20.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. HỒNG ANH

  QA ENGINEER

 • {"id":278,"team_member_id":93,"lang":"vi","name":"Mr. H\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-10-21T09:52:44.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:57.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":281,"team_member_id":94,"lang":"vi","name":"Ms. UY\u00caN","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-11-01T03:50:57.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. UYÊN

  QA ENGINEER

 • {"id":284,"team_member_id":95,"lang":"vi","name":"Mr. NAM","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-12-01T03:14:22.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. NAM

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":287,"team_member_id":96,"lang":"vi","name":"Ms. TH\u00daY","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2021-12-07T04:43:52.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:51.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. THÚY

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":290,"team_member_id":97,"lang":"vi","name":"Ms. Linh","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2022-01-05T02:37:35.000000Z","updated_at":"2022-01-05T02:37:35.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Linh

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":293,"team_member_id":98,"lang":"vi","name":"Mr. Tu\u1ea5n Anh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-01-10T04:46:32.000000Z","updated_at":"2022-01-10T04:46:32.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Tuấn Anh

  DIVISION 1 WEB ENGINEER