Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 60 nhân viên(2022/01)

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống

Ngày thành lập 2019/10/25
Vốn điều lệ ¥1,000,000
Trụ sở chính 〒103-0012 5F Paredor Nihonbashi building, 1-6-3 Nihonbashihoridomechō Chuo City, Tokyo Japan
Nhân viên 4 nhân viên (2022/01)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Mr. Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20T10:08:51.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:50:27.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Mrs. Linh","position":"HR Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:39.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Linh

  HR Manager

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Mr. Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:18.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:35.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Mr. Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20T10:04:57.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Tuấn

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Mr. Th\u00e0nh","position":"DIVISION 1 Technical Leader","created_at":"2018-12-21T06:37:52.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:57:16.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Thành

  DIVISION 1 Technical Leader

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Mr. Ho\u00e0ng","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2018-04-20T10:05:59.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:57:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Hoàng

  Division 1 Project Leader

 • {"id":128,"team_member_id":43,"lang":"vi","name":"MR. NGH\u0128A","position":"DIVISION 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08T08:56:24.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:58:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. NGHĨA

  DIVISION 1 Project Leader

 • {"id":245,"team_member_id":82,"lang":"vi","name":"MR. C\u01af\u1edcNG","position":"BrSE","created_at":"2021-09-09T07:19:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:58:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CƯỜNG

  BrSE

 • {"id":173,"team_member_id":58,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u1ee1ng","position":"BRSE","created_at":"2020-11-02T05:11:05.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:59:04.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dưỡng

  BRSE

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Mrs. L\u00e2m","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16T03:00:34.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:05:06.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Lâm

  QA Engineer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Mrs. D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-04-20T10:05:24.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:25:41.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Dương

  UI/UX Designer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Mr. Minh ","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2018-04-20T10:12:16.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:00:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Minh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":143,"team_member_id":48,"lang":"vi","name":"Mr. HO\u00c0NG","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:48:40.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:00:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HOÀNG

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":146,"team_member_id":49,"lang":"vi","name":"Mr. V\u0168","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:50:26.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:13.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. VŨ

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":152,"team_member_id":51,"lang":"vi","name":"Mr. TUY\u00caN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-05-14T08:53:32.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TUYÊN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":161,"team_member_id":54,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u01a1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-26T10:01:00.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dương

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":176,"team_member_id":59,"lang":"vi","name":"Ms. \u00c1nh","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2020-11-02T05:13:39.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:02:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Ánh

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":179,"team_member_id":60,"lang":"vi","name":"Mrs. S\u00e1ng","position":"QA ENGINEER","created_at":"2020-11-03T15:38:29.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Sáng

  QA ENGINEER

 • {"id":182,"team_member_id":61,"lang":"vi","name":"Mr. Ngh\u0129a","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:35:20.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:22.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Nghĩa

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":188,"team_member_id":63,"lang":"vi","name":"Mr. Ch\u00ednh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:37:08.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:42.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Chính

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":191,"team_member_id":64,"lang":"vi","name":"Mr. C\u00f4ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:38:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:21.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Công

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":194,"team_member_id":65,"lang":"vi","name":"Mr. L\u00e2m","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:39:31.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:38.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Lâm

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":200,"team_member_id":67,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:43:59.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":203,"team_member_id":68,"lang":"vi","name":"Mr. S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-03-09T02:59:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:05:25.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":209,"team_member_id":70,"lang":"vi","name":"Ms. Qu\u1ef3nh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-05-06T03:27:45.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:06:11.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Quỳnh

  QA ENGINEER

 • {"id":218,"team_member_id":73,"lang":"vi","name":"Ms. Ng\u1ecdc","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-01T04:30:04.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:06:57.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Ngọc

  QA ENGINEER

 • {"id":230,"team_member_id":77,"lang":"vi","name":"Ms. NINH","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2021-07-02T08:17:27.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:07:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NINH

  Hành chính

 • {"id":236,"team_member_id":79,"lang":"vi","name":"Mr. LONG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T09:49:58.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:08:24.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. LONG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":239,"team_member_id":80,"lang":"vi","name":"Mr. V\u0168","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T10:30:44.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:08:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. VŨ

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":242,"team_member_id":81,"lang":"vi","name":"Ms. NG\u1eccC ANH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-31T04:54:21.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:23.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NGỌC ANH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":248,"team_member_id":83,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee8C","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:24:38.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:43.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. ĐỨC

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":251,"team_member_id":84,"lang":"vi","name":"Mr. T\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:25:45.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:59.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":272,"team_member_id":91,"lang":"vi","name":"Mr. TRUY\u1ec0N","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-10-01T02:49:53.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:08.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TRUYỀN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":275,"team_member_id":92,"lang":"vi","name":"Ms. H\u1ed2NG ANH","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-10-12T07:13:20.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. HỒNG ANH

  QA ENGINEER

 • {"id":278,"team_member_id":93,"lang":"vi","name":"Mr. H\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-10-21T09:52:44.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:57.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":281,"team_member_id":94,"lang":"vi","name":"Ms. UY\u00caN","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-11-01T03:50:57.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. UYÊN

  QA ENGINEER

 • {"id":284,"team_member_id":95,"lang":"vi","name":"Mr. NAM","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-12-01T03:14:22.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. NAM

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":293,"team_member_id":98,"lang":"vi","name":"Mr. Tu\u1ea5n Anh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-01-10T04:46:32.000000Z","updated_at":"2022-01-10T04:46:32.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Tuấn Anh

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":296,"team_member_id":99,"lang":"vi","name":"MR. C\u01af\u1edcNG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-01-24T03:00:32.000000Z","updated_at":"2022-01-24T03:00:32.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CƯỜNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":299,"team_member_id":100,"lang":"vi","name":"Mr. S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-02-14T07:39:20.000000Z","updated_at":"2022-02-14T07:39:20.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":302,"team_member_id":101,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-02-14T07:40:25.000000Z","updated_at":"2022-02-14T07:40:25.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":311,"team_member_id":104,"lang":"vi","name":"Ms. V\u00c2N ANH","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2022-03-25T03:03:12.000000Z","updated_at":"2022-03-28T11:03:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. VÂN ANH

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":314,"team_member_id":105,"lang":"vi","name":"Ms. NHUNG","position":"QA ENGINEER","created_at":"2022-03-28T04:32:03.000000Z","updated_at":"2022-03-28T11:04:10.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NHUNG

  QA ENGINEER

 • {"id":317,"team_member_id":106,"lang":"vi","name":"Mr. TI\u1ebeN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-04-01T02:59:30.000000Z","updated_at":"2022-04-01T02:59:30.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TIẾN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":323,"team_member_id":108,"lang":"vi","name":"Ms. Hi\u1ec1n","position":"QA ENGINEER","created_at":"2022-04-14T02:53:51.000000Z","updated_at":"2022-04-14T02:53:51.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Hiền

  QA ENGINEER

 • {"id":326,"team_member_id":109,"lang":"vi","name":"Mr. Khang","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-04T04:34:46.000000Z","updated_at":"2022-05-04T04:34:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Khang

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":329,"team_member_id":110,"lang":"vi","name":"MR. TUY\u1ec0N","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-16T06:24:47.000000Z","updated_at":"2022-05-16T06:24:47.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. TUYỀN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":332,"team_member_id":111,"lang":"vi","name":"MR. CHUNG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-16T08:38:18.000000Z","updated_at":"2022-05-16T08:38:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CHUNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":338,"team_member_id":113,"lang":"vi","name":"MR. TU\u1ea4N","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-16T08:41:05.000000Z","updated_at":"2022-05-16T08:41:05.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. TUẤN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":347,"team_member_id":116,"lang":"vi","name":"Ms. V\u00e2n Anh","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2022-06-06T04:59:01.000000Z","updated_at":"2022-06-09T07:11:27.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Vân Anh

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":350,"team_member_id":117,"lang":"vi","name":"MR. TRUNG","position":"SUB-BRSE","created_at":"2022-06-20T02:55:06.000000Z","updated_at":"2022-06-20T02:55:06.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. TRUNG

  SUB-BRSE