Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 60 nhân viên(2022/01)

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống

Ngày thành lập 2019/10/25
Vốn điều lệ ¥1,000,000
Trụ sở chính 〒103-0012 5F Paredor Nihonbashi building, 1-6-3 Nihonbashihoridomechō Chuo City, Tokyo Japan
Nhân viên 4 nhân viên (2022/01)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Mr. Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20T10:08:51.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:50:27.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Chung

  CEO

 • {"id":386,"team_member_id":129,"lang":"vi","name":"MR. L\u00ca","position":"COO","created_at":"2023-03-16T03:37:50.000000Z","updated_at":"2023-03-16T03:37:50.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. LÊ

  COO

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Mr. Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:18.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:35.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Mr. Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20T10:04:57.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:52:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Tuấn

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Mr. Th\u00e0nh","position":"DIVISION 1 Technical Leader","created_at":"2018-12-21T06:37:52.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:57:16.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Thành

  DIVISION 1 Technical Leader

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Mr. Ho\u00e0ng","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2018-04-20T10:05:59.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:57:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Hoàng

  Division 1 Project Leader

 • {"id":128,"team_member_id":43,"lang":"vi","name":"MR. NGH\u0128A","position":"DIVISION 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08T08:56:24.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:58:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. NGHĨA

  DIVISION 1 Project Leader

 • {"id":245,"team_member_id":82,"lang":"vi","name":"MR. C\u01af\u1edcNG","position":"BrSE","created_at":"2021-09-09T07:19:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:58:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CƯỜNG

  BrSE

 • {"id":173,"team_member_id":58,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u1ee1ng","position":"BRSE","created_at":"2020-11-02T05:11:05.000000Z","updated_at":"2021-12-30T03:59:04.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dưỡng

  BRSE

 • {"id":446,"team_member_id":149,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ecbnh","position":"DIVISION 1 PROJECT MANAGER","created_at":"2023-09-18T03:46:47.000000Z","updated_at":"2023-09-18T03:46:47.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Định

  DIVISION 1 PROJECT MANAGER

 • {"id":440,"team_member_id":147,"lang":"vi","name":"Mr. L\u00e2n","position":"DIVISION 1 PROJECT MANAGER","created_at":"2023-09-18T03:42:55.000000Z","updated_at":"2023-09-18T03:42:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Lân

  DIVISION 1 PROJECT MANAGER

 • {"id":425,"team_member_id":142,"lang":"vi","name":"Mrs. Giang","position":"Test Leader","created_at":"2023-08-07T06:50:00.000000Z","updated_at":"2023-08-07T06:50:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Giang

  Test Leader

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Mrs. D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-04-20T10:05:24.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:25:41.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Dương

  UI/UX Designer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Mr. Minh ","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2018-04-20T10:12:16.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:00:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Minh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":143,"team_member_id":48,"lang":"vi","name":"Mr. HO\u00c0NG","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:48:40.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:00:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HOÀNG

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":152,"team_member_id":51,"lang":"vi","name":"Mr. TUY\u00caN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-05-14T08:53:32.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TUYÊN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":161,"team_member_id":54,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u01a1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-26T10:01:00.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:01:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dương

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":176,"team_member_id":59,"lang":"vi","name":"Ms. \u00c1nh","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2020-11-02T05:13:39.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:02:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Ánh

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":179,"team_member_id":60,"lang":"vi","name":"Mrs. S\u00e1ng","position":"QA ENGINEER","created_at":"2020-11-03T15:38:29.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mrs. Sáng

  QA ENGINEER

 • {"id":182,"team_member_id":61,"lang":"vi","name":"Mr. Ngh\u0129a","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:35:20.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:22.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Nghĩa

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":188,"team_member_id":63,"lang":"vi","name":"Mr. Ch\u00ednh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:37:08.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:03:42.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Chính

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":191,"team_member_id":64,"lang":"vi","name":"Mr. C\u00f4ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:38:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:21.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Công

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":200,"team_member_id":67,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:43:59.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:04:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":203,"team_member_id":68,"lang":"vi","name":"Mr. S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-03-09T02:59:28.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:05:25.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":218,"team_member_id":73,"lang":"vi","name":"Ms. Ng\u1ecdc","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-01T04:30:04.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:06:57.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Ngọc

  QA ENGINEER

 • {"id":230,"team_member_id":77,"lang":"vi","name":"Ms. NINH","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2021-07-02T08:17:27.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:07:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NINH

  Hành chính

 • {"id":236,"team_member_id":79,"lang":"vi","name":"Mr. LONG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T09:49:58.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:08:24.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. LONG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":242,"team_member_id":81,"lang":"vi","name":"Ms. NG\u1eccC ANH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-31T04:54:21.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:23.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. NGỌC ANH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":248,"team_member_id":83,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee8C","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:24:38.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:43.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. ĐỨC

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":251,"team_member_id":84,"lang":"vi","name":"Mr. T\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:25:45.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:09:59.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. TÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":275,"team_member_id":92,"lang":"vi","name":"Ms. H\u1ed2NG ANH","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-10-12T07:13:20.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. HỒNG ANH

  QA ENGINEER

 • {"id":278,"team_member_id":93,"lang":"vi","name":"Mr. H\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-10-21T09:52:44.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:15:57.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. HÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":281,"team_member_id":94,"lang":"vi","name":"Ms. UY\u00caN","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-11-01T03:50:57.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. UYÊN

  QA ENGINEER

 • {"id":284,"team_member_id":95,"lang":"vi","name":"Mr. NAM","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-12-01T03:14:22.000000Z","updated_at":"2021-12-30T04:16:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. NAM

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":296,"team_member_id":99,"lang":"vi","name":"MR. C\u01af\u1edcNG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-01-24T03:00:32.000000Z","updated_at":"2022-01-24T03:00:32.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CƯỜNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":299,"team_member_id":100,"lang":"vi","name":"Mr. S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-02-14T07:39:20.000000Z","updated_at":"2022-02-14T07:39:20.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":311,"team_member_id":104,"lang":"vi","name":"Ms. V\u00c2N ANH","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2022-03-25T03:03:12.000000Z","updated_at":"2022-03-28T11:03:53.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. VÂN ANH

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":326,"team_member_id":109,"lang":"vi","name":"Mr. Khang","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-04T04:34:46.000000Z","updated_at":"2022-05-04T04:34:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Khang

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":332,"team_member_id":111,"lang":"vi","name":"MR. CHUNG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-16T08:38:18.000000Z","updated_at":"2022-05-16T08:38:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CHUNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":338,"team_member_id":113,"lang":"vi","name":"MR. TU\u1ea4N","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-05-16T08:41:05.000000Z","updated_at":"2022-05-16T08:41:05.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. TUẤN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":350,"team_member_id":117,"lang":"vi","name":"MR. TRUNG","position":"SUB-BRSE","created_at":"2022-06-20T02:55:06.000000Z","updated_at":"2022-06-20T02:55:06.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. TRUNG

  SUB-BRSE

 • {"id":353,"team_member_id":118,"lang":"vi","name":"Mr. M\u1ea1nh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-08-29T09:32:18.000000Z","updated_at":"2022-08-29T09:32:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Mạnh

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":356,"team_member_id":119,"lang":"vi","name":"Mr. Qu\u00e2n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-08-29T09:33:08.000000Z","updated_at":"2022-08-29T09:33:08.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Quân

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":359,"team_member_id":120,"lang":"vi","name":"Ms. Linh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-08-29T09:34:25.000000Z","updated_at":"2022-08-29T09:34:25.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Linh

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":362,"team_member_id":121,"lang":"vi","name":"Mr. V\u0169","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-08-29T09:36:05.000000Z","updated_at":"2022-08-29T09:36:05.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Vũ

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":365,"team_member_id":122,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110o\u00e0n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-08-30T08:25:08.000000Z","updated_at":"2022-08-30T08:25:08.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Đoàn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":368,"team_member_id":123,"lang":"vi","name":"Mr. To\u00e0n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-09-05T08:40:18.000000Z","updated_at":"2022-09-05T08:40:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Toàn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":374,"team_member_id":125,"lang":"vi","name":"Mr. Ki\u00ean","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-02-27T01:44:55.000000Z","updated_at":"2023-02-27T01:44:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Kiên

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":377,"team_member_id":126,"lang":"vi","name":"Ms. T\u00e2m","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2023-03-01T04:51:00.000000Z","updated_at":"2023-03-01T04:51:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Tâm

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":383,"team_member_id":128,"lang":"vi","name":"MR. C\u01af\u1edcNG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-03-01T04:53:38.000000Z","updated_at":"2023-03-01T04:53:38.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. CƯỜNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":389,"team_member_id":130,"lang":"vi","name":"MR. \u0110\u1ea0T","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-03-21T04:31:14.000000Z","updated_at":"2023-03-21T04:31:14.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. ĐẠT

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":398,"team_member_id":133,"lang":"vi","name":"MS. Huy\u1ec1n","position":"QA ENGINEER","created_at":"2023-04-03T04:26:37.000000Z","updated_at":"2023-04-03T04:26:37.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MS. Huyền

  QA ENGINEER

 • {"id":401,"team_member_id":134,"lang":"vi","name":"Ms. Trang","position":"K\u1ebf to\u00e1n","created_at":"2023-04-07T02:28:23.000000Z","updated_at":"2023-04-07T02:28:23.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Trang

  Kế toán

 • {"id":404,"team_member_id":135,"lang":"vi","name":"Mr. Th\u1eafng","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2023-04-17T06:52:25.000000Z","updated_at":"2023-04-17T06:52:25.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Thắng

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":413,"team_member_id":138,"lang":"vi","name":"Mr. Quang","position":"SUB-BRSE","created_at":"2023-04-17T07:48:17.000000Z","updated_at":"2023-04-17T07:48:17.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Quang

  SUB-BRSE

 • {"id":416,"team_member_id":139,"lang":"vi","name":"MR. MINH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-05-11T01:59:19.000000Z","updated_at":"2023-05-11T01:59:19.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  MR. MINH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":422,"team_member_id":141,"lang":"vi","name":"Mr. Qu\u00e2n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-08-07T06:13:52.000000Z","updated_at":"2023-08-07T06:13:52.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Quân

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":302,"team_member_id":101,"lang":"vi","name":"Mr. \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2022-02-14T07:40:25.000000Z","updated_at":"2023-08-14T07:22:51.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":428,"team_member_id":143,"lang":"vi","name":"Mr. H\u1ea3i","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-08-21T06:31:16.000000Z","updated_at":"2023-08-21T06:31:16.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Hải

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":431,"team_member_id":144,"lang":"vi","name":"Mr. C\u1ea7m","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-08-21T06:34:31.000000Z","updated_at":"2023-08-21T06:34:31.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Cầm

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":347,"team_member_id":116,"lang":"vi","name":"Ms. V\u00e2n Anh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2022-06-06T04:59:01.000000Z","updated_at":"2023-08-28T04:04:12.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Vân Anh

  QA ENGINEER

 • {"id":434,"team_member_id":145,"lang":"vi","name":"Ms. Th\u1ea3o","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2023-09-05T04:36:21.000000Z","updated_at":"2023-09-05T04:36:21.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Ms. Thảo

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":443,"team_member_id":148,"lang":"vi","name":"Mr. D\u01b0\u01a1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2023-09-18T03:45:37.000000Z","updated_at":"2023-09-18T03:45:37.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Mr. Dương

  DIVISION 1 WEB ENGINEER