Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 6 số 23 đường Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhân viên 20 nhân viên(2018/04)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20 17:08:51","updated_at":"2018-04-20 17:08:51","deleted_at":null} read more

  Trần Chung

  CEO

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n \u0110am","position":"Full stack engineer","created_at":"2018-04-20 17:04:57","updated_at":"2018-04-23 09:57:23","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Đam

  Full stack engineer

 • {"id":52,"team_member_id":18,"lang":"vi","name":"Vu Nghia","position":"Full stack engineer ","created_at":"2018-04-23 09:31:33","updated_at":"2018-04-23 09:31:33","deleted_at":null} read more

  Vu Nghia

  Full stack engineer

 • {"id":55,"team_member_id":19,"lang":"vi","name":"Phan T\u00f9ng","position":"Web engineer","created_at":"2018-04-23 09:42:45","updated_at":"2018-04-23 09:42:45","deleted_at":null} read more

  Phan Tùng

  Web engineer

 • {"id":58,"team_member_id":20,"lang":"vi","name":"Cao Minh","position":"Web engineer","created_at":"2018-04-23 09:49:31","updated_at":"2018-04-23 09:49:31","deleted_at":null} read more

  Cao Minh

  Web engineer

 • {"id":62,"team_member_id":21,"lang":"vi","name":"Tri\u1ec7u Ph\u01b0\u01a1ng","position":"WEB(RUBY)DEVELOPER","created_at":"2018-06-18 14:33:57","updated_at":"2018-06-18 14:33:57","deleted_at":null} read more

  Triệu Phương

  WEB(RUBY)DEVELOPER

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Minh ","position":"Frontend Developer","created_at":"2018-04-20 17:12:16","updated_at":"2018-04-20 17:12:16","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Minh

  Frontend Developer

 • {"id":48,"team_member_id":16,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n D\u0169ng","position":"Smartphone App Developer ","created_at":"2018-04-20 17:12:00","updated_at":"2018-04-20 17:12:00","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Dũng

  Smartphone App Developer

 • {"id":47,"team_member_id":15,"lang":"vi","name":"Tr\u1ecbnh Ch\u00ed","position":"Smartphone App Developer ","created_at":"2018-04-20 17:09:49","updated_at":"2018-04-20 17:09:49","deleted_at":null} read more

  Trịnh Chí

  Smartphone App Developer

 • {"id":46,"team_member_id":14,"lang":"vi","name":"V\u01b0\u01a1ng H\u1ed3ng","position":"Smartphone App Developer","created_at":"2018-04-20 17:09:32","updated_at":"2018-04-20 17:09:32","deleted_at":null} read more

  Vương Hồng

  Smartphone App Developer

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Tr\u01b0\u01a1ng D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20 17:09:06","updated_at":"2018-04-20 17:09:06","deleted_at":null} read more

  Trương Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":43,"team_member_id":11,"lang":"vi","name":"Ho\u00e0ng Nh\u1eadt","position":" Smartphone App Developer","created_at":"2018-04-20 17:07:57","updated_at":"2018-04-20 17:07:57","deleted_at":null} read more

  Hoàng Nhật

  Smartphone App Developer

 • {"id":59,"team_member_id":10,"lang":"vi","name":"T\u1ea1 Th\u00e0nh","position":"Frontend Developer","created_at":"2018-04-23 10:28:40","updated_at":"2018-04-23 10:28:40","deleted_at":null} read more

  Tạ Thành

  Frontend Developer

 • {"id":42,"team_member_id":9,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u00e0nh","position":"Web (PHP) Developer","created_at":"2018-04-20 17:07:41","updated_at":"2018-04-20 17:07:41","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thành

  Web (PHP) Developer

 • {"id":41,"team_member_id":8,"lang":"vi","name":"V\u0169 Nguy\u00ean","position":"Full stack engineer","created_at":"2018-04-20 17:07:23","updated_at":"2018-04-23 09:57:49","deleted_at":null} read more

  Vũ Nguyên

  Full stack engineer

 • {"id":40,"team_member_id":7,"lang":"vi","name":"L\u01b0u Ngh\u0129a","position":"Web(Ruby)Developer","created_at":"2018-04-20 17:06:58","updated_at":"2018-04-20 17:06:58","deleted_at":null} read more

  Lưu Nghĩa

  Web(Ruby)Developer

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Linh","position":"CFO","created_at":"2018-04-20 17:06:39","updated_at":"2018-04-20 17:06:39","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Linh

  CFO

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Phan Ki\u00ean","position":"Web(Ruby) Developer","created_at":"2018-04-20 17:06:18","updated_at":"2018-04-20 17:06:18","deleted_at":null} read more

  Phan Kiên

  Web(Ruby) Developer

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng","position":"Web (PHP) Developer","created_at":"2018-04-20 17:05:59","updated_at":"2018-04-20 17:05:59","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Hoàng

  Web (PHP) Developer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX designer","created_at":"2018-04-20 17:05:24","updated_at":"2018-04-20 17:05:24","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Dương

  UI/UX designer