Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 40 nhân viên(2019/02)

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống

Ngày thành lập 2019/10/25
Vốn điều lệ ¥1,000,000
Trụ sở chính 〒345-0036 851-2 Sugito Kitakatsushika-gun, Saitama Japan
Nhân viên 4 nhân viên (2019/11)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Huy Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20T10:08:51.000000Z","updated_at":"2019-11-19T06:07:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Trần Huy Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Linh","position":"HR Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:39.000000Z","updated_at":"2021-05-18T17:12:55.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Thị Mai Linh

  HR Manager

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Phan H\u1eefu Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20T10:06:18.000000Z","updated_at":"2019-11-19T06:08:58.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Phan Hữu Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n \u0110\u1ee9c Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20T10:04:57.000000Z","updated_at":"2019-11-19T06:41:11.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Đức Tuấn

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng Th\u00e0nh","position":"DIVISION 1 Technical Leader","created_at":"2018-12-21T06:37:52.000000Z","updated_at":"2021-05-18T17:13:32.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Trường Thành

  DIVISION 1 Technical Leader

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Huy Ho\u00e0ng","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2018-04-20T10:05:59.000000Z","updated_at":"2021-05-18T17:18:59.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Huy Hoàng

  Division 1 Project Leader

 • {"id":128,"team_member_id":43,"lang":"vi","name":"L\u01afU TRUNG NGH\u0128A","position":"DIVISION 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08T08:56:24.000000Z","updated_at":"2021-05-18T17:07:10.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  LƯU TRUNG NGHĨA

  DIVISION 1 Project Leader

 • {"id":125,"team_member_id":42,"lang":"vi","name":"CHU CAO MINH","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08T08:49:35.000000Z","updated_at":"2021-05-18T17:23:51.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  CHU CAO MINH

  Division 1 Project Leader

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Tr\u01b0\u01a1ng Th\u1ecb D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20T10:09:06.000000Z","updated_at":"2019-11-19T06:14:07.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Trương Thị Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Xu\u00e2n L\u00e2m","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16T03:00:34.000000Z","updated_at":"2019-11-19T06:14:38.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Thị Xuân Lâm

  QA Engineer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u00f9y D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-04-20T10:05:24.000000Z","updated_at":"2019-11-19T06:48:03.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Thùy Dương

  UI/UX Designer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Minh ","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2018-04-20T10:12:16.000000Z","updated_at":"2019-11-19T03:16:18.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Minh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":143,"team_member_id":48,"lang":"vi","name":"B\u00d9I PH\u00da HO\u00c0NG","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:48:40.000000Z","updated_at":"2020-05-14T08:48:40.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  BÙI PHÚ HOÀNG

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":146,"team_member_id":49,"lang":"vi","name":"PH\u00d9NG QUANG V\u0168","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14T08:50:26.000000Z","updated_at":"2020-05-14T08:50:26.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  PHÙNG QUANG VŨ

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":152,"team_member_id":51,"lang":"vi","name":"V\u0168 NG\u1eccC TUY\u00caN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-05-14T08:53:32.000000Z","updated_at":"2020-05-14T08:53:32.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  VŨ NGỌC TUYÊN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":161,"team_member_id":54,"lang":"vi","name":"\u0110o\u00e0n V\u0103n D\u01b0\u01a1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-26T10:01:00.000000Z","updated_at":"2020-10-26T10:01:00.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Đoàn Văn Dương

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":167,"team_member_id":56,"lang":"vi","name":"\u0110\u1ed7 \u0110\u01b0\u1eddng Long","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-29T02:02:37.000000Z","updated_at":"2020-10-29T02:02:37.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Đỗ Đường Long

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":170,"team_member_id":57,"lang":"vi","name":"Ph\u1ea1m Ho\u00e0n ","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-29T02:04:31.000000Z","updated_at":"2020-10-29T02:04:31.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Phạm Hoàn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":173,"team_member_id":58,"lang":"vi","name":"B\u00f9i Xu\u00e2n D\u01b0\u1ee1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-02T05:11:05.000000Z","updated_at":"2020-11-02T05:11:05.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Bùi Xuân Dưỡng

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":176,"team_member_id":59,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc \u00c1nh","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2020-11-02T05:13:39.000000Z","updated_at":"2020-11-02T05:13:39.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Ngọc Ánh

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":179,"team_member_id":60,"lang":"vi","name":"H\u00e0 Th\u1ecb Thanh S\u00e1ng","position":"QA ENGINEER","created_at":"2020-11-03T15:38:29.000000Z","updated_at":"2020-11-03T15:38:29.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Hà Thị Thanh Sáng

  QA ENGINEER

 • {"id":182,"team_member_id":61,"lang":"vi","name":"L\u00ea Tr\u1ecdng Ngh\u0129a","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:35:20.000000Z","updated_at":"2020-11-05T06:35:20.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Lê Trọng Nghĩa

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":188,"team_member_id":63,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Ch\u00ednh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:37:08.000000Z","updated_at":"2020-11-05T06:37:08.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Công Chính

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":191,"team_member_id":64,"lang":"vi","name":"B\u00f9i V\u0103n C\u00f4ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:38:28.000000Z","updated_at":"2020-11-05T06:38:28.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Bùi Văn Công

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":194,"team_member_id":65,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n L\u00e2m","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:39:31.000000Z","updated_at":"2020-11-05T06:39:31.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Văn Lâm

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":200,"team_member_id":67,"lang":"vi","name":"\u0110inh L\u00ea \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05T06:43:59.000000Z","updated_at":"2020-11-05T06:44:19.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Đinh Lê Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":203,"team_member_id":68,"lang":"vi","name":"N\u00f4ng Ho\u00e0ng S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-03-09T02:59:28.000000Z","updated_at":"2021-03-09T02:59:28.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nông Hoàng Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":206,"team_member_id":69,"lang":"vi","name":"TR\u1ea6N V\u0102N CHI\u1ebeN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-04-15T04:05:31.000000Z","updated_at":"2021-04-15T04:05:31.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  TRẦN VĂN CHIẾN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":209,"team_member_id":70,"lang":"vi","name":"\u0110\u00e0o Th\u1ecb Nh\u01b0 Qu\u1ef3nh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-05-06T03:27:45.000000Z","updated_at":"2021-05-06T03:27:45.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Đào Thị Như Quỳnh

  QA ENGINEER

 • {"id":212,"team_member_id":71,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Vi\u1ebft Vi\u1ec7t","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-05-28T03:47:27.000000Z","updated_at":"2021-05-28T03:47:27.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Nguyễn Viết Việt

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":218,"team_member_id":73,"lang":"vi","name":"\u0110o\u00e0n Th\u1ecb B\u00edch Ng\u1ecdc","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-01T04:30:04.000000Z","updated_at":"2021-06-01T04:30:04.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Đoàn Thị Bích Ngọc

  QA ENGINEER

 • {"id":221,"team_member_id":74,"lang":"vi","name":"\u0110\u1eb7ng Th\u1ecb Di\u1ec5m Qu\u1ef3nh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-02T02:59:33.000000Z","updated_at":"2021-06-02T02:59:33.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  Đặng Thị Diễm Quỳnh

  QA ENGINEER

 • {"id":227,"team_member_id":76,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N V\u0102N NH\u1ea4T","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-06-14T06:34:51.000000Z","updated_at":"2021-06-14T06:34:51.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  NGUYỄN VĂN NHẤT

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":230,"team_member_id":77,"lang":"vi","name":"\u0110O\u00c0N TH\u1eca DI\u1ec6U NINH","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2021-07-02T08:17:27.000000Z","updated_at":"2021-07-02T08:17:27.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  ĐOÀN THỊ DIỆU NINH

  Hành chính

 • {"id":233,"team_member_id":78,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N TH\u1ecc DUY","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-07-09T07:07:46.000000Z","updated_at":"2021-07-09T07:07:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  NGUYỄN THỌ DUY

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":236,"team_member_id":79,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N \u0110\u1ee8C LONG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T09:49:58.000000Z","updated_at":"2021-08-27T09:49:58.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  NGUYỄN ĐỨC LONG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":239,"team_member_id":80,"lang":"vi","name":"PH\u1ea0M ANH V\u0168","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-27T10:30:44.000000Z","updated_at":"2021-08-27T10:30:44.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  PHẠM ANH VŨ

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":242,"team_member_id":81,"lang":"vi","name":"L\u00ca \u0110\u00c0O NG\u1eccC ANH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-08-31T04:54:21.000000Z","updated_at":"2021-08-31T04:54:21.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  LÊ ĐÀO NGỌC ANH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":245,"team_member_id":82,"lang":"vi","name":"TR\u01af\u01a0NG V\u0102N C\u01af\u1edcNG","position":"BrSE","created_at":"2021-09-09T07:19:28.000000Z","updated_at":"2021-09-09T07:19:28.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  TRƯƠNG VĂN CƯỜNG

  BrSE

 • {"id":248,"team_member_id":83,"lang":"vi","name":"CAO \u0110\u1eaeC ANH \u0110\u1ee8C","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:24:38.000000Z","updated_at":"2021-09-09T07:24:38.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  CAO ĐẮC ANH ĐỨC

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":251,"team_member_id":84,"lang":"vi","name":"V\u0168 XU\u00c2N T\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-09T07:25:45.000000Z","updated_at":"2021-09-09T07:25:45.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  VŨ XUÂN TÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":254,"team_member_id":85,"lang":"vi","name":"TR\u1ea6N TH\u1eca NH\u1eca","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2021-09-09T07:27:52.000000Z","updated_at":"2021-09-09T07:27:52.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  TRẦN THỊ NHỊ

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":257,"team_member_id":86,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N QU\u1ed0C KH\u00c1NH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T02:20:41.000000Z","updated_at":"2021-09-24T02:20:41.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  NGUYỄN QUỐC KHÁNH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":260,"team_member_id":87,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N \u0110\u0102NG H\u00d2A","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:15:06.000000Z","updated_at":"2021-09-24T09:15:06.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  NGUYỄN ĐĂNG HÒA

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":263,"team_member_id":88,"lang":"vi","name":"NG\u00d4 QU\u1ebe L\u00c2M","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:16:12.000000Z","updated_at":"2021-09-24T09:16:12.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  NGÔ QUẾ LÂM

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":266,"team_member_id":89,"lang":"vi","name":"\u0110INH QUANG T\u00d9NG","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:20:46.000000Z","updated_at":"2021-09-24T09:20:46.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  ĐINH QUANG TÙNG

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":269,"team_member_id":90,"lang":"vi","name":"D\u01af\u01a0NG C\u00d4NG TH\u00c0NH","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-09-24T09:25:16.000000Z","updated_at":"2021-09-24T09:25:16.000000Z","deleted_at":null} Xem thêm

  DƯƠNG CÔNG THÀNH

  DIVISION 1 WEB ENGINEER