Tuyển dụng

2-fulltime-tester-10-2019 NEW

Tuyển dụng: 02 fulltime Tester

17:54 10/01/2018 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft cần tìm thêm 2  bạn Tester cho...

tester
smartphone-app-developer-12-2018 NEW

TUYỂN DỤNG: 03 SMARTPHONE APP DEVELOPER

13:44 11/12/2018 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft cần tìm thêm 03  Smartphone ap...

hanh-chinh-nhan-su-2019 NEW

Tuyển dụng 01 IT Recruiter

14:15 16/01/2019 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft đang cần tuyển 1 nhân viên hà...

hanh-chinh-van-phong-2019 NEW

Tuyển dụng hành chính văn phòng

15:24 30/10/2019 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft đang cầm tìm 1 nhân viên h&ag...

Web Technical Leader

18:00 10/09/2019 Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2019

Haposoft hiện tại đang cần tìm thê...

fullstack web developer web Tech Leader

Tuyển dụng IT Recruiter

17:42 09/05/2019 Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019

HR