Dịch vụ

Đứng trên quan điểm của khách hàng và tương tác của người dùng, chúng tôi sẽ đưa ra những phương án tốt nhất cho các ứng dụng iOS, Android, Hybrid phù hợp với yêu cầu cũng như ngân sách của khách hàng.

Chúng tôi phát triển các hệ thống web từ hệ thống thương mại điện tử, dịch vụ kết nối online, SNS, dịch vụ điện toán đám mây. Không chỉ có kinh nghiệm với hạ tầng, server side, chúng tôi còn có kinh nghiệm trong thiết kế trải nghiệm người dùng (UI/UX), và có khả năng đưa ra các công nghệ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp giải pháp phát triển các hệ thống nghiệp vụ một cách toàn diện. Với thế mạnh công nghệ và sự hiểu biết về nghiệp vụ chúng tôi có thể phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành và hỗ trợ nghiệp vụ để tổ chức có thể sử dụng tốt hệ thống đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của tổ chức.

Với kinh nghiệm làm việc tại các công ty nước ngoài (Nhật Bản), chúng tôi hỗ trợ đào tạo, tư vấn nhân sự chất lượng cao cho các tổ chức. Không chỉ là nhân viên chính thức, còn là các vị trí làm việc tạm thời theo dự án.

application

Phát triển ứng dụng di động

web-system

Phát triển Web

business-system

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

hr-consulting

Tư vấn nhân sự

Kiểu hợp đồng

Hợp đồng dựa trên dự án

Chúng tôi cung cấp hợp đồng dựa trên dự án, với kiểu hợp đồng này bạn có thể biết chính xác bao lâu thì dự án sẽ kết thúc, và chi phí bạn phải chi trả. Chúng tôi sẽ bàn giao sản phẩm theo thời gian và chi phí được thoả thuận giữa hai bên ngay từ ban đầu.

Lợi ích của việc phát triển dựa theo dự án

  1. Có thể đánh giá được dựa trên sản phẩm
  2. Quyết định được chi phí dành cho sản phẩm ngay từ đầu
  3. Có thể sử dụng mô hình water fall để phát triển
  4. Phát triển sản phẩm với mục tiêu ngắn hạn

OFFSHORE DEVELOPMENT CENTER

Là kiểu hợp đồng mà khách hàng sẽ có thể chỉ định nhân viên có kỹ năng cao làm việc cho dự án trong một khoảng thời gian định sẵn. Bằng việc chỉ định rõ này các nhân sự được chỉ định sẽ có khả năng phát triển sản phẩm một cách linh hoạt và tích luỹ được know-how về sản phẩm

Phù hợp các tổ chức

  1. Có những dự án dài và muốn chỉ định những thành viên có kinh nghiệm cho dự án
  2. Những tổ chức hiện tại đang thiếu nguồn lực nhưng muốn phát triển sản phẩm trong thời gian ngắn.
  3. Những tổ chức muốn phát triển sản phẩm ở thị trường nước ngoài và suy nghĩ về việc outsource trước tiên.

Công nghệ

technology