Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 40 nhân viên(2019/02)

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống

Ngày thành lập 2019/10/25
Vốn điều lệ ¥1,000,000
Trụ sở chính 〒345-0036 851-2 Sugito Kitakatsushika-gun, Saitama Japan
Nhân viên 4 nhân viên (2019/11)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Huy Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20 17:08:51","updated_at":"2019-11-19 13:07:00","deleted_at":null} read more

  Trần Huy Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Linh","position":"Sale Manager","created_at":"2018-04-20 17:06:39","updated_at":"2019-11-19 13:07:57","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Mai Linh

  Sale Manager

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Phan H\u1eefu Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20 17:06:18","updated_at":"2019-11-19 13:08:58","deleted_at":null} read more

  Phan Hữu Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":98,"team_member_id":33,"lang":"vi","name":"\u0110\u1eb7ng Quang Vinh","position":"Division 1 PM","created_at":"2019-05-16 16:05:07","updated_at":"2019-11-19 13:40:33","deleted_at":null} read more

  Đặng Quang Vinh

  Division 1 PM

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n \u0110\u1ee9c Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20 17:04:57","updated_at":"2019-11-19 13:41:11","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Đức Tuấn

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":86,"team_member_id":29,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Th\u01a1m","position":"Division 1 Project Manager","created_at":"2018-12-21 13:41:13","updated_at":"2019-11-19 13:10:21","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Thơm

  Division 1 Project Manager

 • {"id":55,"team_member_id":19,"lang":"vi","name":"Phan Do\u00e3n T\u00f9ng","position":"Division Onsite Web Engineer","created_at":"2018-04-23 09:42:45","updated_at":"2019-11-19 13:45:25","deleted_at":null} read more

  Phan Doãn Tùng

  Division Onsite Web Engineer

 • {"id":95,"team_member_id":32,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Duy \u0110\u1ea1t","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2019-04-17 14:18:55","updated_at":"2019-11-18 16:50:52","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Duy Đạt

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":101,"team_member_id":34,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng Nam Anh","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2019-11-11 11:36:13","updated_at":"2019-11-15 14:18:32","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Hoàng Nam Anh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":104,"team_member_id":35,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n Anh","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2019-11-11 11:37:19","updated_at":"2019-11-15 14:30:00","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Tuấn Anh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Tr\u01b0\u01a1ng Th\u1ecb D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20 17:09:06","updated_at":"2019-11-19 13:14:07","deleted_at":null} read more

  Trương Thị Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Xu\u00e2n L\u00e2m","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16 10:00:34","updated_at":"2019-11-19 13:14:38","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Xuân Lâm

  QA Engineer

 • {"id":68,"team_member_id":23,"lang":"vi","name":"V\u0169 Th\u1ecb Huy\u1ec1n Trang","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-10-16 10:10:58","updated_at":"2019-11-19 13:15:26","deleted_at":null} read more

  Vũ Thị Huyền Trang

  UI/UX Designer

 • {"id":107,"team_member_id":36,"lang":"vi","name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Ng\u1ecdc Anh","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2019-11-14 09:18:52","updated_at":"2019-11-15 14:57:55","deleted_at":null} read more

  Phạm Thị Ngọc Anh

  Hành chính

 • {"id":110,"team_member_id":37,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Quang Huy","position":"Division 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2019-11-15 14:33:21","updated_at":"2020-03-11 17:00:59","deleted_at":null} read more

  Trần Quang Huy

  Division 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":113,"team_member_id":38,"lang":"vi","name":"L\u00ea Th\u1ebf T\u00ecnh","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2019-11-15 16:03:17","updated_at":"2019-11-15 16:03:17","deleted_at":null} read more

  Lê Thế Tình

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":116,"team_member_id":39,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2019-11-15 16:27:50","updated_at":"2019-11-19 13:21:39","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Hành chính

 • {"id":119,"team_member_id":40,"lang":"vi","name":"B\u00f9i V\u0103n Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2019-11-18 17:01:25","updated_at":"2019-11-18 17:01:25","deleted_at":null} read more

  Bùi Văn Tuấn

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":125,"team_member_id":42,"lang":"vi","name":"CHU CAO MINH","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2020-01-08 15:49:35","updated_at":"2020-01-08 15:49:35","deleted_at":null} read more

  CHU CAO MINH

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u00f9y D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-04-20 17:05:24","updated_at":"2019-11-19 13:48:03","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thùy Dương

  UI/UX Designer

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng Th\u00e0nh","position":"Division Onsite Web Engineer","created_at":"2018-12-21 13:37:52","updated_at":"2019-11-19 13:47:06","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Trường Thành

  Division Onsite Web Engineer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Minh ","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2018-04-20 17:12:16","updated_at":"2019-11-19 10:16:18","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Minh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":43,"team_member_id":11,"lang":"vi","name":"Ho\u00e0ng Nh\u1eadt","position":"Division 1 Mobile Application Developer ","created_at":"2018-04-20 17:07:57","updated_at":"2020-03-11 17:03:40","deleted_at":null} read more

  Hoàng Nhật

  Division 1 Mobile Application Developer

 • {"id":128,"team_member_id":43,"lang":"vi","name":"L\u01afU TRUNG NGH\u0128A","position":"DIVISION ONSITE WEB ENGINEER","created_at":"2020-01-08 15:56:24","updated_at":"2020-01-08 15:56:24","deleted_at":null} read more

  LƯU TRUNG NGHĨA

  DIVISION ONSITE WEB ENGINEER

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Huy Ho\u00e0ng","position":"Division Onsite Web Engineer","created_at":"2018-04-20 17:05:59","updated_at":"2019-11-19 13:46:45","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Huy Hoàng

  Division Onsite Web Engineer

 • {"id":137,"team_member_id":46,"lang":"vi","name":"TRI\u1ec6U TH\u1eca XU\u00c2N","position":"DIVISION 1 WEB DEVELOPER","created_at":"2020-03-11 11:08:01","updated_at":"2020-03-11 11:08:01","deleted_at":null} read more

  TRIỆU THỊ XUÂN

  DIVISION 1 WEB DEVELOPER

 • {"id":143,"team_member_id":48,"lang":"vi","name":"B\u00d9I PH\u00da HO\u00c0NG","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14 15:48:40","updated_at":"2020-05-14 15:48:40","deleted_at":null} read more

  BÙI PHÚ HOÀNG

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":146,"team_member_id":49,"lang":"vi","name":"PH\u00d9NG QUANG V\u0168","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14 15:50:26","updated_at":"2020-05-14 15:50:26","deleted_at":null} read more

  PHÙNG QUANG VŨ

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":149,"team_member_id":50,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N H\u1eeeU TH\u1ecaNH","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14 15:52:17","updated_at":"2020-05-14 15:52:17","deleted_at":null} read more

  NGUYỄN HỮU THỊNH

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":152,"team_member_id":51,"lang":"vi","name":"V\u0168 NG\u1eccC TUY\u00caN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-05-14 15:53:32","updated_at":"2020-05-14 15:53:32","deleted_at":null} read more

  VŨ NGỌC TUYÊN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER