Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 40 nhân viên(2019/02)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20 17:08:51","updated_at":"2018-04-20 17:08:51","deleted_at":null} read more

  Trần Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Linh","position":"Sale Manager","created_at":"2018-04-20 17:06:39","updated_at":"2019-09-17 14:32:55","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Linh

  Sale Manager

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Phan Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20 17:06:18","updated_at":"2019-01-14 11:20:05","deleted_at":null} read more

  Phan Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n \u0110am","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20 17:04:57","updated_at":"2019-01-14 11:21:20","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Đam

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":86,"team_member_id":29,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u01a1m","position":"BrSE","created_at":"2018-12-21 13:41:13","updated_at":"2018-12-21 13:41:13","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thơm

  BrSE

 • {"id":71,"team_member_id":24,"lang":"vi","name":"Duc Tran","position":"Web engineer","created_at":"2018-10-16 10:14:26","updated_at":"2018-10-16 14:11:12","deleted_at":null} read more

  Duc Tran

  Web engineer

 • {"id":55,"team_member_id":19,"lang":"vi","name":"Phan T\u00f9ng","position":"Web engineer","created_at":"2018-04-23 09:42:45","updated_at":"2018-04-23 09:42:45","deleted_at":null} read more

  Phan Tùng

  Web engineer

 • {"id":58,"team_member_id":20,"lang":"vi","name":"Cao Minh","position":"Web engineer","created_at":"2018-04-23 09:49:31","updated_at":"2018-04-23 09:49:31","deleted_at":null} read more

  Cao Minh

  Web engineer

 • {"id":74,"team_member_id":25,"lang":"vi","name":"Phan Tr\u01b0\u1eddng","position":"Web engineer","created_at":"2018-10-18 09:12:42","updated_at":"2018-10-18 09:12:42","deleted_at":null} read more

  Phan Trường

  Web engineer

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u00e0nh","position":"Web Engineer","created_at":"2018-12-21 13:37:52","updated_at":"2018-12-21 13:37:52","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thành

  Web Engineer

 • {"id":62,"team_member_id":21,"lang":"vi","name":"Tri\u1ec7u Ph\u01b0\u01a1ng","position":"WEB(RUBY)DEVELOPER","created_at":"2018-06-18 14:33:57","updated_at":"2018-06-18 14:33:57","deleted_at":null} read more

  Triệu Phương

  WEB(RUBY)DEVELOPER

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Minh ","position":"Frontend Developer","created_at":"2018-04-20 17:12:16","updated_at":"2018-04-20 17:12:16","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Minh

  Frontend Developer

 • {"id":52,"team_member_id":18,"lang":"vi","name":"Vu Nghia","position":"Division 1 Smartphone Developer","created_at":"2018-04-23 09:31:33","updated_at":"2019-01-14 11:24:08","deleted_at":null} read more

  Vu Nghia

  Division 1 Smartphone Developer

 • {"id":43,"team_member_id":11,"lang":"vi","name":"Ho\u00e0ng Nh\u1eadt","position":" Smartphone App Developer","created_at":"2018-04-20 17:07:57","updated_at":"2018-04-20 17:07:57","deleted_at":null} read more

  Hoàng Nhật

  Smartphone App Developer

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Tr\u01b0\u01a1ng D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20 17:09:06","updated_at":"2018-04-20 17:09:06","deleted_at":null} read more

  Trương Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n D\u01b0\u01a1ng","position":"Division 1 UI\/UX designer","created_at":"2018-04-20 17:05:24","updated_at":"2019-01-14 11:23:10","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Dương

  Division 1 UI/UX designer

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Lam Nguyen","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16 10:00:34","updated_at":"2018-10-16 14:09:54","deleted_at":null} read more

  Lam Nguyen

  QA Engineer

 • {"id":95,"team_member_id":32,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N DUY \u0110\u1ea0T","position":"WEB ENGINEER","created_at":"2019-04-17 14:18:55","updated_at":"2019-04-17 14:18:55","deleted_at":null} read more

  NGUYỄN DUY ĐẠT

  WEB ENGINEER

 • {"id":98,"team_member_id":33,"lang":"vi","name":"\u0110\u1eb7ng Vinh","position":"DIVISION 1 PM","created_at":"2019-05-16 16:05:07","updated_at":"2019-05-16 16:05:07","deleted_at":null} read more

  Đặng Vinh

  DIVISION 1 PM

 • {"id":68,"team_member_id":23,"lang":"vi","name":"Trang Vu","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-10-16 10:10:58","updated_at":"2018-10-16 14:12:06","deleted_at":null} read more

  Trang Vu

  UI/UX Designer

 • {"id":40,"team_member_id":7,"lang":"vi","name":"L\u01b0u Ngh\u0129a","position":"Web(Ruby)Developer","created_at":"2018-04-20 17:06:58","updated_at":"2018-04-20 17:06:58","deleted_at":null} read more

  Lưu Nghĩa

  Web(Ruby)Developer

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng","position":"Devision 2 Web Developer","created_at":"2018-04-20 17:05:59","updated_at":"2019-01-14 11:32:11","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Hoàng

  Devision 2 Web Developer

 • {"id":92,"team_member_id":31,"lang":"vi","name":"B\u00d9I H\u1eeeU TH\u1eaeNG","position":"WEB ENGINEER","created_at":"2019-04-17 14:12:10","updated_at":"2019-04-17 14:12:10","deleted_at":null} read more

  BÙI HỮU THẮNG

  WEB ENGINEER