Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Tầng 7 toà nhà MITEC Tower Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhân viên 40 nhân viên(2019/02)

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống

Ngày thành lập 2019/10/25
Vốn điều lệ ¥1,000,000
Trụ sở chính 〒345-0036 851-2 Sugito Kitakatsushika-gun, Saitama Japan
Nhân viên 4 nhân viên (2019/11)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Huy Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20 17:08:51","updated_at":"2019-11-19 13:07:00","deleted_at":null} read more

  Trần Huy Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Linh","position":"HR Manager","created_at":"2018-04-20 17:06:39","updated_at":"2021-05-19 00:12:55","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Mai Linh

  HR Manager

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Phan H\u1eefu Ki\u00ean","position":"Division 1 Manager","created_at":"2018-04-20 17:06:18","updated_at":"2019-11-19 13:08:58","deleted_at":null} read more

  Phan Hữu Kiên

  Division 1 Manager

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n \u0110\u1ee9c Tu\u1ea5n","position":"Division 1 Technical Leader","created_at":"2018-04-20 17:04:57","updated_at":"2019-11-19 13:41:11","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Đức Tuấn

  Division 1 Technical Leader

 • {"id":83,"team_member_id":28,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng Th\u00e0nh","position":"DIVISION 1 Technical Leader","created_at":"2018-12-21 13:37:52","updated_at":"2021-05-19 00:13:32","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Trường Thành

  DIVISION 1 Technical Leader

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Huy Ho\u00e0ng","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2018-04-20 17:05:59","updated_at":"2021-05-19 00:18:59","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Huy Hoàng

  Division 1 Project Leader

 • {"id":125,"team_member_id":42,"lang":"vi","name":"CHU CAO MINH","position":"Division 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08 15:49:35","updated_at":"2021-05-19 00:23:51","deleted_at":null} read more

  CHU CAO MINH

  Division 1 Project Leader

 • {"id":128,"team_member_id":43,"lang":"vi","name":"L\u01afU TRUNG NGH\u0128A","position":"DIVISION 1 Project Leader","created_at":"2020-01-08 15:56:24","updated_at":"2021-05-19 00:07:10","deleted_at":null} read more

  LƯU TRUNG NGHĨA

  DIVISION 1 Project Leader

 • {"id":104,"team_member_id":35,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n Anh","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2019-11-11 11:37:19","updated_at":"2019-11-15 14:30:00","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Tuấn Anh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Tr\u01b0\u01a1ng Th\u1ecb D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20 17:09:06","updated_at":"2019-11-19 13:14:07","deleted_at":null} read more

  Trương Thị Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Xu\u00e2n L\u00e2m","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16 10:00:34","updated_at":"2019-11-19 13:14:38","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Xuân Lâm

  QA Engineer

 • {"id":116,"team_member_id":39,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Nhung","position":"H\u00e0nh ch\u00ednh","created_at":"2019-11-15 16:27:50","updated_at":"2019-11-19 13:21:39","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Hành chính

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Th\u00f9y D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-04-20 17:05:24","updated_at":"2019-11-19 13:48:03","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Thùy Dương

  UI/UX Designer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Minh ","position":"Division 1 Web Engineer","created_at":"2018-04-20 17:12:16","updated_at":"2019-11-19 10:16:18","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Minh

  Division 1 Web Engineer

 • {"id":43,"team_member_id":11,"lang":"vi","name":"Ho\u00e0ng Nh\u1eadt","position":"Division 1 Mobile Application Developer ","created_at":"2018-04-20 17:07:57","updated_at":"2020-03-11 17:03:40","deleted_at":null} read more

  Hoàng Nhật

  Division 1 Mobile Application Developer

 • {"id":143,"team_member_id":48,"lang":"vi","name":"B\u00d9I PH\u00da HO\u00c0NG","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14 15:48:40","updated_at":"2020-05-14 15:48:40","deleted_at":null} read more

  BÙI PHÚ HOÀNG

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":146,"team_member_id":49,"lang":"vi","name":"PH\u00d9NG QUANG V\u0168","position":"DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER","created_at":"2020-05-14 15:50:26","updated_at":"2020-05-14 15:50:26","deleted_at":null} read more

  PHÙNG QUANG VŨ

  DIVISION 1 MOBILE APPLICATION DEVELOPER

 • {"id":152,"team_member_id":51,"lang":"vi","name":"V\u0168 NG\u1eccC TUY\u00caN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-05-14 15:53:32","updated_at":"2020-05-14 15:53:32","deleted_at":null} read more

  VŨ NGỌC TUYÊN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":158,"team_member_id":53,"lang":"vi","name":"V\u0169 H\u1ea3i Phong","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-26 16:56:56","updated_at":"2020-10-26 16:56:56","deleted_at":null} read more

  Vũ Hải Phong

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":161,"team_member_id":54,"lang":"vi","name":"\u0110o\u00e0n V\u0103n D\u01b0\u01a1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-26 17:01:00","updated_at":"2020-10-26 17:01:00","deleted_at":null} read more

  Đoàn Văn Dương

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":167,"team_member_id":56,"lang":"vi","name":"\u0110\u1ed7 \u0110\u01b0\u1eddng Long","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-29 09:02:37","updated_at":"2020-10-29 09:02:37","deleted_at":null} read more

  Đỗ Đường Long

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":170,"team_member_id":57,"lang":"vi","name":"Ph\u1ea1m Ho\u00e0n ","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-10-29 09:04:31","updated_at":"2020-10-29 09:04:31","deleted_at":null} read more

  Phạm Hoàn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":173,"team_member_id":58,"lang":"vi","name":"B\u00f9i Xu\u00e2n D\u01b0\u1ee1ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-02 12:11:05","updated_at":"2020-11-02 12:11:05","deleted_at":null} read more

  Bùi Xuân Dưỡng

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":176,"team_member_id":59,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Ng\u1ecdc \u00c1nh","position":"H\u00c0NH CH\u00cdNH","created_at":"2020-11-02 12:13:39","updated_at":"2020-11-02 12:13:39","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Ngọc Ánh

  HÀNH CHÍNH

 • {"id":179,"team_member_id":60,"lang":"vi","name":"H\u00e0 Th\u1ecb Thanh S\u00e1ng","position":"QA ENGINEER","created_at":"2020-11-03 22:38:29","updated_at":"2020-11-03 22:38:29","deleted_at":null} read more

  Hà Thị Thanh Sáng

  QA ENGINEER

 • {"id":182,"team_member_id":61,"lang":"vi","name":"L\u00ea Tr\u1ecdng Ngh\u0129a","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05 13:35:20","updated_at":"2020-11-05 13:35:20","deleted_at":null} read more

  Lê Trọng Nghĩa

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":188,"team_member_id":63,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Ch\u00ednh","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05 13:37:08","updated_at":"2020-11-05 13:37:08","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Công Chính

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":191,"team_member_id":64,"lang":"vi","name":"B\u00f9i V\u0103n C\u00f4ng","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05 13:38:28","updated_at":"2020-11-05 13:38:28","deleted_at":null} read more

  Bùi Văn Công

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":194,"team_member_id":65,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n L\u00e2m","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05 13:39:31","updated_at":"2020-11-05 13:39:31","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Văn Lâm

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":200,"team_member_id":67,"lang":"vi","name":"\u0110inh L\u00ea \u0110\u1ee9c","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2020-11-05 13:43:59","updated_at":"2020-11-05 13:44:19","deleted_at":null} read more

  Đinh Lê Đức

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":203,"team_member_id":68,"lang":"vi","name":"N\u00f4ng Ho\u00e0ng S\u01a1n","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-03-09 09:59:28","updated_at":"2021-03-09 09:59:28","deleted_at":null} read more

  Nông Hoàng Sơn

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":206,"team_member_id":69,"lang":"vi","name":"TR\u1ea6N V\u0102N CHI\u1ebeN","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-04-15 11:05:31","updated_at":"2021-04-15 11:05:31","deleted_at":null} read more

  TRẦN VĂN CHIẾN

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":209,"team_member_id":70,"lang":"vi","name":"\u0110\u00e0o Th\u1ecb Nh\u01b0 Qu\u1ef3nh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-05-06 10:27:45","updated_at":"2021-05-06 10:27:45","deleted_at":null} read more

  Đào Thị Như Quỳnh

  QA ENGINEER

 • {"id":212,"team_member_id":71,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Vi\u1ebft Vi\u1ec7t","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-05-28 10:47:27","updated_at":"2021-05-28 10:47:27","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Viết Việt

  DIVISION 1 WEB ENGINEER

 • {"id":215,"team_member_id":72,"lang":"vi","name":"Luy\u1ec7n Xu\u00e2n Hi\u1ec3u","position":"Tr\u1ee3 l\u00fd Sale","created_at":"2021-05-31 16:08:42","updated_at":"2021-05-31 16:08:42","deleted_at":null} read more

  Luyện Xuân Hiểu

  Trợ lý Sale

 • {"id":218,"team_member_id":73,"lang":"vi","name":"\u0110o\u00e0n Th\u1ecb B\u00edch Ng\u1ecdc","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-01 11:30:04","updated_at":"2021-06-01 11:30:04","deleted_at":null} read more

  Đoàn Thị Bích Ngọc

  QA ENGINEER

 • {"id":221,"team_member_id":74,"lang":"vi","name":"\u0110\u1eb7ng Th\u1ecb Di\u1ec5m Qu\u1ef3nh","position":"QA ENGINEER","created_at":"2021-06-02 09:59:33","updated_at":"2021-06-02 09:59:33","deleted_at":null} read more

  Đặng Thị Diễm Quỳnh

  QA ENGINEER

 • {"id":224,"team_member_id":75,"lang":"vi","name":"PH\u00d9NG TH\u1eca THU SEN","position":"TR\u1ee2 L\u00dd SALE","created_at":"2021-06-07 09:31:10","updated_at":"2021-06-07 09:31:10","deleted_at":null} read more

  PHÙNG THỊ THU SEN

  TRỢ LÝ SALE

 • {"id":227,"team_member_id":76,"lang":"vi","name":"NGUY\u1ec4N V\u0102N NH\u1ea4T","position":"DIVISION 1 WEB ENGINEER","created_at":"2021-06-14 13:34:51","updated_at":"2021-06-14 13:34:51","deleted_at":null} read more

  NGUYỄN VĂN NHẤT

  DIVISION 1 WEB ENGINEER