Về chúng tôi

Tên công ty Công ty TNHH HAPOSOFT
Lĩnh vực kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ

Phát triển Web

Phát triển ứng dụng di động

Phát triển hệ thống trên nền tảng Blockchain

Tư vấn nhân sự

Ngày thành lập 2016/10/14
Vốn điều lệ 1,000,000,000
Trụ sở chính Số 27 ngõ 61 đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
Văn phòng phát triển Tầng 6 số 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
Nhân viên 20 nhân viên(2018/04)

Thành viên Haposoft

 • {"id":44,"team_member_id":12,"lang":"vi","name":"Tr\u1ea7n Chung","position":"CEO","created_at":"2018-04-20 17:08:51","updated_at":"2018-04-20 17:08:51","deleted_at":null} read more

  Trần Chung

  CEO

 • {"id":39,"team_member_id":5,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Linh","position":"CFO","created_at":"2018-04-20 17:06:39","updated_at":"2018-04-20 17:06:39","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Linh

  CFO

 • {"id":38,"team_member_id":4,"lang":"vi","name":"Phan Ki\u00ean","position":"Web(Ruby) Developer","created_at":"2018-04-20 17:06:18","updated_at":"2018-04-20 17:06:18","deleted_at":null} read more

  Phan Kiên

  Web(Ruby) Developer

 • {"id":35,"team_member_id":1,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n \u0110am","position":"Full stack engineer","created_at":"2018-04-20 17:04:57","updated_at":"2018-04-23 09:57:23","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Đam

  Full stack engineer

 • {"id":36,"team_member_id":2,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n D\u01b0\u01a1ng","position":"UI\/UX designer","created_at":"2018-04-20 17:05:24","updated_at":"2018-04-20 17:05:24","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Dương

  UI/UX designer

 • {"id":37,"team_member_id":3,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng","position":"Web (PHP) Developer","created_at":"2018-04-20 17:05:59","updated_at":"2018-04-20 17:05:59","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Hoàng

  Web (PHP) Developer

 • {"id":40,"team_member_id":7,"lang":"vi","name":"L\u01b0u Ngh\u0129a","position":"Web(Ruby)Developer","created_at":"2018-04-20 17:06:58","updated_at":"2018-04-20 17:06:58","deleted_at":null} read more

  Lưu Nghĩa

  Web(Ruby)Developer

 • {"id":52,"team_member_id":18,"lang":"vi","name":"Vu Nghia","position":"Smartphone Developer","created_at":"2018-04-23 09:31:33","updated_at":"2018-10-16 06:57:55","deleted_at":null} read more

  Vu Nghia

  Smartphone Developer

 • {"id":55,"team_member_id":19,"lang":"vi","name":"Phan T\u00f9ng","position":"Web engineer","created_at":"2018-04-23 09:42:45","updated_at":"2018-04-23 09:42:45","deleted_at":null} read more

  Phan Tùng

  Web engineer

 • {"id":58,"team_member_id":20,"lang":"vi","name":"Cao Minh","position":"Web engineer","created_at":"2018-04-23 09:49:31","updated_at":"2018-04-23 09:49:31","deleted_at":null} read more

  Cao Minh

  Web engineer

 • {"id":74,"team_member_id":25,"lang":"vi","name":"Phan Tr\u01b0\u1eddng","position":"Web engineer","created_at":"2018-10-18 09:12:42","updated_at":"2018-10-18 09:12:42","deleted_at":null} read more

  Phan Trường

  Web engineer

 • {"id":49,"team_member_id":17,"lang":"vi","name":"Nguy\u1ec5n Minh ","position":"Frontend Developer","created_at":"2018-04-20 17:12:16","updated_at":"2018-04-20 17:12:16","deleted_at":null} read more

  Nguyễn Minh

  Frontend Developer

 • {"id":45,"team_member_id":13,"lang":"vi","name":"Tr\u01b0\u01a1ng D\u01b0\u1ee1ng","position":"QA Engineer","created_at":"2018-04-20 17:09:06","updated_at":"2018-04-20 17:09:06","deleted_at":null} read more

  Trương Dưỡng

  QA Engineer

 • {"id":62,"team_member_id":21,"lang":"vi","name":"Tri\u1ec7u Ph\u01b0\u01a1ng","position":"WEB(RUBY)DEVELOPER","created_at":"2018-06-18 14:33:57","updated_at":"2018-06-18 14:33:57","deleted_at":null} read more

  Triệu Phương

  WEB(RUBY)DEVELOPER

 • {"id":65,"team_member_id":22,"lang":"vi","name":"Lam Nguyen","position":"QA Engineer","created_at":"2018-10-16 10:00:34","updated_at":"2018-10-16 14:09:54","deleted_at":null} read more

  Lam Nguyen

  QA Engineer

 • {"id":68,"team_member_id":23,"lang":"vi","name":"Trang Vu","position":"UI\/UX Designer","created_at":"2018-10-16 10:10:58","updated_at":"2018-10-16 14:12:06","deleted_at":null} read more

  Trang Vu

  UI/UX Designer

 • {"id":71,"team_member_id":24,"lang":"vi","name":"Duc Tran","position":"Web engineer","created_at":"2018-10-16 10:14:26","updated_at":"2018-10-16 14:11:12","deleted_at":null} read more

  Duc Tran

  Web engineer

 • {"id":43,"team_member_id":11,"lang":"vi","name":"Ho\u00e0ng Nh\u1eadt","position":" Smartphone App Developer","created_at":"2018-04-20 17:07:57","updated_at":"2018-04-20 17:07:57","deleted_at":null} read more

  Hoàng Nhật

  Smartphone App Developer