Tuyển dụng

php-developer-09-2018 NEW

Tuyển dụng: 05 php developer

10:31 17/09/2018 Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2018

Haposoft cần tìm thêm 05 PHP developer  ...

php laravel vuejs

TUYỂN DỤNG: 1 Fulltime GRAPHIC DESIGNER

16:56 18/06/2018 Hạn nộp hồ sơ: 29/07/2018

Haposoft cần tìm thêm 1 graphic designer để...

Tuyển dụng 03 Fulltime Testers

10:53 18/06/2018 Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2018

Haposoft cần tìm thêm 03  bạn Tester để...

Tuyển dụng: 05 Web Developers ( Fulltime Fresher)

16:44 04/06/2018 Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

Haposoft cần tìm 5 bạn Web Developer mới tốt nghiệ...

Tuyển dụng: 05 Laravel developer

10:22 03/04/2018 Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Haposoft cần tìm thêm 05 Laravel develo...

Tuyển dụng: 03 Node.js Developer

14:58 02/04/2018 Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

Nhằm mở rộng quy mô, cung cấp các dịch vụ tố...