Tuyển dụng

Tuyển dụng: 05 php developer ( từ 1 năm kinh nghiệm)

10:31 17/09/2018 Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2020

Haposoft cần tìm thêm 05 PHP developers ...

php laravel vuejs

TUYỂN DỤNG: 03 SMARTPHONE APP DEVELOPER

13:44 11/12/2018 Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2020

Haposoft cần tìm thêm 03  Smartphone ap...

Tuyển dụng: 02 fulltime Tester

17:54 10/01/2018 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft cần tìm thêm 2  bạn Tester cho...

tester

Tuyển dụng 01 IT Recruiter

14:15 16/01/2019 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft đang cần tuyển 1 nhân viên hà...

Tuyển dụng hành chính văn phòng

15:24 30/10/2019 Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Haposoft đang cầm tìm 1 nhân viên h&ag...

Web Technical Leader

18:00 10/09/2019 Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2019

Haposoft hiện tại đang cần tìm thê...

fullstack web developer web Tech Leader